Acces la:

Vă aflați aici:

Conținut principal:

Sisteme inteligente de dirijare a traficului rutier

Pentru siguranță sporită și protecția mediului

Prin intermediul utilizării sistemelor de dirijare a trafi cului rutier se urmărește optimizarea fl uxului rutier, sporirea siguranţei rutiere, iar astfel se reduce impactul asupra mediului și aglomeraţiile generate de fl uxul rutier ridicat. Cu ajutorul  istemelor de dirijare a trafi cului rutier se poate reacţiona rapid în caz de evenimente neprevăzute. Spre exemplu, în caz de producere a unui accident rutier, se pot afi șa imediat rute alternative pentru decongestionarea trafi cului.

Indicatoare rutiere și marcaje de semnalizare cu semnal luminos utilizând tehnica de tip prismă conform EN 12966

Indicatoare cu semnalizare luminoasă de tip prismă prezintă diferite modele de utilizare - în funcţie de solicitări - ca dispozitiv individual pentru afi șarea semnelor de circulaţie precum limitări de viteză, blocaj în trafi cul rutier, polei, etc. sau pentru marcaje de semnalizare integrate în indicatoare rutiere cu semnale luminoase amplasate pe poduri cu indicatoare rutiere.

Indicatoare rutiere cu semnal luminos utilizând tehnica LED conform EN 12966

Pentru a pregăti din timp participanţii la trafi cul rutier cu privire la condiţii de trafi c schimbătoare, se impune afi șarea de informaţii clar defi nite și concise. Aceste indicatoare cu semnal luminos reprezintă un element important pentru sistemele de dirijare a trafi cului rutier, însă deservesc și la semnalizarea benzilor de mers precum și la indicarea unor rute alternative de trafi c. Participanţii la trafi c obţin informaţii suplimentare prin afi șaje cu programare sau afi șarea de text.

Indicatoare rutiere pentru tunele conform EN 12899

Gama complexă de indicatoare rutiere pentru semnalizarea de tunele, include atât indicatoare cu iluminare interioară, indicatoare de dirijare a trafi cului din tunel cu tehnologie de tip LED, precum și produse și soluţii pentru domenii de acces în tunele rutiere.

Competență de proiecte ridicată

Imediat ce compania Forster obţine o comandă fermă, se demarează planifi carea etapelor de proiect. Se întocmesc documentaţii de aprobare, se realizează calcule, se întocmește necesarul de materiale și echipamente și se stabilesc etapele
de fabricare. Serviciile oferite de compania noastră includ de asemenea negocieri de trafi c, discuţii privind derularea proiectului împreună cu benefi ciarul, precum și supervizarea adecvată a șantierului.

Referenzen Forster-Gruppe

Referințe

Salt la finalul desfășurătorului de referințe
Salt la începutul desfășurătorului de referințe

Detalii tehnice

Design in accordance with:

  • EN 129661:2005 + A1:2009 – Road vertical signs – variable message traffic signs
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ONR 192500

Descărcări

Broșură

Contact

John Doe

Traffic Engineering

+40 269 448348

office@forster.ro

înapoi la începutul paginii